Valiuta:
 

Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje (toliau tekste – “Taisyklės”) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie pasikeitusias Taisykles informuojamas elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Pirkėjo užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką
„Patvirtinti užsakymą“.
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje.

II. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam

įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų prie elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės.

III. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios elektroninės parduotuvės tinklalapyje informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Nurodytina, kad Pirkėjas šia teise negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
3.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.
3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytos prekės nebuvo naudojamos ir/arba nebuvo sugadintos ir/arba iš esmės nepasikeitė prekių išvaizda, t.y. prekės neprarado prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
3.5. Pirkėjas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į Pardavėją per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą, pasirinkus vieną iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie savo paskyros elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis prie savo paskyros elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.9. Pirkėjas, naudodamasis elektronine “BALDŲSALĖ.LT” parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo
- pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


IV. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant,iš anksto nepranešus Pirkėjui, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine “BALDŲSALĖ.LT” parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.


V. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka
5.1. Elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Nuotolinė sutartis sudaryta elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjui, jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
5.3. Prekių kainos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjoužsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas

pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB “SEB”, AB „Swedbank“; “Luminor”, „Šiaulių bankas“, „Danske Bank“ , “Citadele” , bei su kitais Lietuvos Respublikoje veikiančiais bankais. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5.4.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą;
5.4.3. atsiskaitymas mokėjimų sistema “Paysera”;
5.4.4. atsiskaitymas grynaisiais pinigais Pardavėjo prekių Pirkėjui pristatymo/atsiėmimo metu.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes iš Pardavėjo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės ir sumokėti už jas sutartą kainą, atsižvelgiant į pasirinktą šių Taisyklių 5.4. punkte nurodytą mokėjimo būdą.

VI. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą į Pirkėjo nurodytą vietą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir adresą.
6.2. Užsakytas elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje prekes, gali atsiimti tik užsakymą pateikęs Pirkėjas, arba asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, kuris yra įgaliotas atsiimti Pirkėjo užsakytas prekes. Tačiau, tuo atveju, jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali ir neįspėja apie tai Pardavėjo, bei nenurodo asmens, galinčio priimti Pirkėjo vardu užsakytas prekes, o prekės jau yra pristatytos nurodytu Pirkėjo adresu, Pirkėjas netenka teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių nes prekės yra gaminamos pagal specialius Pirkėjo nurodymus, atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno pasirinkimą) arba pritaikymą Pirkėjo asmeninėms reikmėms, arba kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų

pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų prekių pakuotės būklę, pristatytų prekių būklę, pristatytų prekių komplektaciją bei kiekį, ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
6.7. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas pastebėjęs pakuotės pažeidimus ar prekės trūkumus/defektus, privalo Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekių pristatymo dokumente.

VII. Prekių kokybės, garantijos
7.1. Kiekvienos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VIII. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.
8.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui

dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
8.3. Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
8.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, jo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: (formą galima rasti: https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).
8.5. Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;
8.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.5.3. prekė turi būti nesumontuota (ir nebuvo bandoma juos montuoti), nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.
8.6. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių
8.5. ir 8.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.8. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
8.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio,

gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.
8.10. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjo įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta.
8.11. Pardavėjas pinigus grąžina Pirkėjui naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu mokėjimo atlikimo jam būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
8.12. Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:
8.12.1. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
8.12.2. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
8.12.3. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;
8.12.4. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą prekės kainą ir atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
8.13. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų šių Taisyklių 8.12 punkte numatytą būdą.
8.14. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 8.5 ir 8.6 punktai.
8.15. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pardavėjas. Tokių prekių kokybė, Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.
8.16. Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus nuotolinę sutartį sudarytą elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

IX. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo elektronine “BALDŲSALĖ.LT” parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.


X. Rinkodara ir informacija
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

XI. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Taisyklės sudarytos

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Pirkėjas Prašymą/Skundą dėl elektroninėje “BALDŲSALĖ.LT” parduotuvėje įsigytų prekių gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, elektroninio pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 

Registruotis