Garantijos ir prekių grąžinimas

 •  Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekę pirkėjui, kaip numatyta sutartyje
  Baldusale.lt baldams suteikia 24 mėnesių garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
  2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.
  3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
  4. Garantija suteikiama tik pateikus iš žemiau išvardintų dokumentą:
  4.1. Baldų pirkimo pardavimo sutartį;
  5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigijote baldus, įmonės elektroniniu paštu: (info@baldusale.lt, Mob.tel. +37060835808)
  6. Baldusale.lt įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 60 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
  7. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo:
  7.1. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai būtinas yra remontas gamykloje.
  7.2. per ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke tuo atvėju, jeigu baldo trūkumus negalima pašalinti.
  8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) Gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
  9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiame garantijos talone.
  10. Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti sutartyje, arba apie kuriuos pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant baldą (baldai iš ekspozicijos, baldas su defektais, ir kt.)
  11. Priimdami minkštus baldus:
  11.1. Patikrinkite jų komplektaciją:
  11.2. Apžiūrėkite baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
  11.3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;
  11.4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
  12. Priimdami korpusinius baldus:
  12.1. Patikrinkite jų komplektaciją:
  12.2. Apžiūrėkite baldų išorę (baldo fasadus, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;
  12.3. Prašykite, kad Jums parodytų mechanizmų veikimą ir išbandykite juos;
  12.4. Radę trūkumų, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos;
  13. Atsiimant prekės iš Pardavėjo sandelio ar pardavimo vietos, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės(išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę traspotojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo)
  nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio ar pardavimo vietos.
  14. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  14.1. Nepateikia baldo pirkimo sutarties ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
  14.2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių; prekės buvo transportuojamos, eksplotuojamos netinkamai arba sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
  14.3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
  14.4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu
  14.5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų
  14.5. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
  14.6. Baldinis audinis, oda ar dirbtinė oda nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų.
  14.7 Baldai buvo montuojami pirkėjo arba trečių asmenų
  15. Natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:
  15.1. Atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas
  15.2. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės- tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas.
  15.3. Spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps.
  15.4. Natūralios odos požymiai (pvz.; įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo - kietumo skirtumai).
  15.5. Atskirų gaminių odos atspalvis nežymiai gali skirtis. Ant odos esantys tekstūros skirtumai, įbrėžimai, randai ar vabzdžių įkandimai, tam tikras grūdėtumas, atsiradęs ne gamybos metu, yra natūralios odos savybės. Naudojant baldus ilgesnį laiką odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti odinio apmušalo laisvumas, tai yra taip pat natūralios odos savybės
  15.6. Odos ar eko odos kvapas
  15.7. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai.
  Pastaba. Rinkdamiesi baldinį audinį atkreipkite dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda del natūralaus audinio tempimosi.

  16. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka:
  16.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
  16.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  16.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša  pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@baldusale.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas  išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  16.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.
  16.2.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  16.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  16.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  16.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  16.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  16.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 16.2.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 16.2.1 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 16.2.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  16.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  16.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@baldusale.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
  16.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
  16.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
  16.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
  16.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  16.2.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  16.2.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  16.2.9. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose). Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.  Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg. sveriančias Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Daugiau nei 20 (dvidešimt) kg sveriančios prekės turi būti pristatytos į Vilniaus parduotuvę. Taip pat “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” įsakymas (2001 06 29 nr. 217), numato, kad: “Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.”
  16.3. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 16.1, 16.1.1- 16.2.9 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  16.3.1. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  16.3.2. Pasinaudojus Taisyklių 16.1.1- 16.2.9 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
  16.3.3. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.
  16.3.4. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo šiems punktams:
  •Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas,
  •Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  •Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
  16.3.5. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo dėl 16.1-16.3.4 punktų.  

   


  DĖMESIO!
  Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ir/ar komplektiškumas.


  Svarbu:
  Kilus klausimams dėl baldų priežiūros, surinkimo ar valymo instrukcijų būtinai kreipkitės šiais kontaktais info@baldusale.lt , tel.: +370 608 35 808.
  Garantijo teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė „EVINARA“,
  juridinio asmens kodas 304590843, buveinės adresas – Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius
  Tel.: +370 608 35808, el. paštas: info@baldusale.lt